Obrana – október 2007

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Reportáž v októbrovej Obrane priblíži priebeh medzinárodnej súťaže výsadkových a prieskumných jednotiek, ktorá sa konala v teréne Strážovskej hornatiny. Rovnako aj cvičenie 239 slovenských vojakov v Českej republike pod názvom Safe Sky 2007 v ničení vzdušných cieľov samohybnými protilietadlovými kompletmi.

Generálmajor Milan Maxim hovorí v rozhovore o úlohách pozemných síl, ktoré predstavujú najpočetnejšiu časť celých ozbrojených síl. Z nich sa poväčšine tvoria aj naše kontingenty v zahraničných misiách a od začiatku budúceho roka budú predstavovať naše prvé zastúpenie v silách rýchlej reakcie NATO (NRF-10).

Analýza sa venuje vyzbrojovaniu v NATO a v tejto súvislosti aj národnej stratégii vyzbrojovania v jednotlivých členských krajinách. MO SR plánuje v blízkej budúcnosti prijať revidovaný dokument „Stratégia vyzbrojovania“, ktorý by mal dávať objektívny obraz o ambíciách SR v oblasti vyzbrojovania, spolupráce s priemyslom v oblasti výskumu a technológií pri budovaní vlastných operačných spôsobilostí. Prístup SR k vypracovaniu strategickej vízie pre oblasť vyzbrojovania by mal odrážať trendy v NATO a EÚ.

21. September bol dňom ozbrojených síl, ich početné oslavy za účasti vrcholných predstaviteľov štátu po celom Slovensku mapuje októbrové číslo magazínu.

Ďalší z rady sociologických prieskumov skúma postoje študentov vojenských vysokých škôl. Rezort chce aj takýmto vedeckým spôsobom spoznať ich názory na štúdium, na ich budúce povolanie a motiváciu s akou sa vydávali na túto dáhu. Jedna z otázok smerovala aj k tomu, či bolo štúdium na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši ich snom alebo len východiskom z núdze.

Významnou udalosťou pre rezort obrany bola v minulom mesiaci aj návšteva ministra obrany Františka Kašického v Spojených štátoch amerických. Hlavnými cieľmi návštevy bolo rokovanie s námestníkom ministra obrany USA Gordonom Englandom a návšteva Veliteľstva pre transformáciu NATO v Norfolku. Témou rokovaní bolo zapájanie sa Slovenska do operácií medzinárodného krízového manažmentu NATO a Európskej únie, otázky transformácie NATO a ozbrojených síl SR a boj proti terorizmu. Minister svojich partnerov v informoval, že Slovensko sa v budúcnosti bude zúčastňovať na vybraných operáciách medzinárodného krízového manažmentu, pričom prioritnými budú Afganistan, Cyprus a Balkán.

Balkán navštívil štátny tajomník ministerstva obrany Jaroslav Baška. V Bosne a Herzegovine sa stretol s Miroslavom Lajčákom i s veliteľom vojsk EUFOR kontraadmirálom Hans-Jochen Witthauerom. Slovenská republika má v misii EÚ v Bosne a Herzegovine čatu o počte 35 vojakov, ktorej velí jeden z najmladších velieteľov samostatných jendotiek. Ďalej pokračoval štátny tajomník do Kosova, kde sa opäť stretol aj s našimi vojakmi tentoraz z misie KFOR.

Obrana píše aj o situácii kedy sa novinári a vojaci ocitajú spolu na bojisku a pravidlách, ktoré takéto dočasné spolužitie nutne upravujú. Ako príklad Obrana uvádza pravidlá americkej armády v Kuvajte, čí britskú “Zelenú knihu”. Ak novinár dodržiava takéto zásady má aj isté garancie, ak však ide do bojových zón na vlastnú päsť jeho bezpečnosť je tiež len v jeho rukách. Niektoré armády dokonca poskytujú novinárom výcvik prežitia.

Za zmienku stojí aj Konferencia profesionálnych vojačiek krajín V4 s témou Postavenie žien v armádach krajín V4 a riešenie otázok rodovej problematiky, na ktorej sa zúčastnili zástupkyne Združenia žien v Armáde SR. Článok z podujatia prináša porovnanie situácie v krajinách regiónu.

Historická časť, ktorú pripravuje Vojenský historický ústav sa venuje osobe generála II. triedy Augustína Malára, ktorý bol v roku 1945 za kontakty s povstalcami spolu s generálom Viestom a generálom Golianom popravený v koncetračnom tábore.


Mesačník Obrana nájdete v elektronickej verzii na tejto linke