Obrana – september 2007

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Riaditeľ Bezpečnostného úradu MO SR Štefan Jangl hovorí o práci svojho úradu pred vstupom Slovenska do NATO, o bezpečnostných previerkach požadovaných Alianciou a EÚ a zdôrazňuje, že potrebujeme moderný systém vzdelávania a novú rezortnú koncepciu ochrany utajovaných skutočností.

Septembrové vydanie približuje prípravu práporu, ktorý bude súčasťou síl rýchlej reakcie NATO a plniať úlohy na podporu mieru v niektorej krízovej situácii sveta. Ďalej prípravu príslušníkov levického mechanizovaného práporu pred ich odchodom do misie KFOR na území Kosova a cvičenie 1. tigrej letky deviatich slovenských stíhačiek Mig-29 v Poľsku.

Obrana sa venuje výcviku vojakov z pohľadu psychickej odolnosti. Je známe, že vojenské konflikty zanechávajú psychiku vojakov v zlom stave a nemálo z veteránou vojen pácha samovraždy. S cieľom spoznať hodnotenie kvality prípravy a výcviku, zistiť názory profesionálnych vojakov na oblasť výcviku a niektoré dôležité okolnosti ovplyvňujúce jeho kvalitu bol uskutočnený komplexný reprezetatívny sociologický prieskum. Hoci hodnotenia výcviku boli najmä u dôstojníkov aj kritické, výskum tiež ukázal, že väčšina profesionálnych vojakov je spokojná s výberom vojenského povolania.

Vojenský poradca pre operácie Úradu vojenského predstaviteľa Stálej delegácie SR pri NATO pplk. Ing. Peter Babiar analyzuje postavenie Aliancie v Afganistane. Slovenská republika sa aktívne podieľa na stabilizovaní situácie v Afganistane prostredníctvom účasti v 40 tisícovej misii NATO ISAF (International security Assistance Force). Analýza „NATO mení Afganistan – Afganistan mení NATO“ sumarizuje reálne dosiahnuté výsledky pri budovaní krajiny: zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, odmínované plochy, infraštruktúra. Neobchádza ani bojové aktivity na juhu Afganistanu – najkontroverznejšiu zložku pôsobenia síl NATO.

Pplk. Ing. Peter Babiar konštatuje, že už asi neexistuje v rámci NATO oblasť, ktorej by sa nijako nedotkli skúsenosti z operácie ISAF. Ná záver príspevku si kladie tri základné otázky:

  • Robíme všetko preto, aby boli naše jednotky čo najlepšie pripravené čeliť samovražedným útokom a útokom s použitím nástražných systémov?
  • Do akej miery študujeme skúsenosti NATO vo všetkých aspektoch protipovstaleckej kampane v Afganistane?
  • Robíme všetko preto, aby sa reálie aktuálnych aj potenciálnych krízových oblastí sveta (vrátane historických súvislostí aj miestnych zvyklostí) stali integrálnou súčasťou vedomostnej výbavy každého profesionálneho vojaka ozbrojených síl SR?

Náčelníčka oddelenia rozvoja kvality života pplk. Ingrid Tomeková vysvetľuje prečo sú účinnejšie medzinárodné mechanizmy ochrany kultúr a to najmä v ozbrojených konflitkoch. Historické stránky sa venujú „tažným koňom nemeckých blitzkriegov“ – tankom typu PzKpfw III a IV. František Cséfalvay z historického ústavu píše o osobe generála II. triedy Jozefovi Turancovi, svojho času hlavného veliteľa slovenskej armády. Pohľad z druhej strany ponúkajú spomienky Ing. Ota Wágnera, účastníka protifašistického odboja, ktorý sa zúčastnil aj bojov počas Slovenského národného povstania.

Najnovšia Obrana naviac predstavuje plukovníčku letectva Soňu Matunákovú, ktorá je jedinou v rezorte a približuje činnosť jedného z najväčších útvarov OS SR – Zásobovaciu základňu v posádke Martin. V rubrike servis nájdete najnovšie informácie o úprave pracovného pomeru v podmienkach ozbrojených síl a novom informačnom systéme Perman.


Elektornickú verziu mesačníka Obrana nájdete na tejto linke