Očakávania a realita Východného partnerstva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podľa svojich cieľov je VP súčasťou Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, podľa nástrojov, ktoré používa, je súčasťou politiky rozširovania. Ak sa politické elity Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny naozaj chopia ponuky EÚ, môžu svoje krajiny dostať z marazmu a transformovať ich v súlade s európskou legislatívou a inštitúciami. Môžu, ale nemusia a, bohužiaľ, ani sa priveľmi neponáhľajú. Prečo?


Originálnu analýzu nájdete na stránke časopisu Zahraničná politika.