Odporúčania pre vlády Vyšehradskej skupiny v oblasti transatlantickej bezpečnosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autori dokumentu sa zhodli na na potrebe vypracovania spoločných zahraničnopolitických stratégií v oblasti bezpečnosti. Dokument vypracovala expertná skupina a množstvo externých spolupracovníkov v rámci projektu Visegrad Security Cooperation Initiative (VSCI).

Iniciatíva VSCI je zameraná na identifikáciu zdieľaných bezpečnostných a obranných záujmov krajín V4. Jej cieľom je tiež analýza nástrojov ich spoločnej realizácie. Projekt zorganizovala Slovenská atlantická komisia spolu so svojimi partnermi v Českej republike (Jagello 2000), Maďarsku (Medzinárodné centrum pre demokratickú tranzíciu) a Poľsku (Euroatlantická asociácia). Finančne bol podporený z prostriedkov medzivládneho Medzinárodného vyšehradského fondu.

Autormi analytického dokumentu sú Jaroslav Naď, István Gyarmati, Libor Frank a Tomasz Szatkowski. Druhý document bude venovaný spolupráci v oblasti energetickej bezpečnosti.

Originálnu analýzu nájdete na tejto linke.