Opätovný spor o zemný plyn medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Obe strany sa zároveň vo väčšej miere obracajú na Európsku úniu (EÚ), aby sa viac dostali do jej priazne a aby druhej sporu strane dohovorila. Únia sa však zmohla sprvoti len na vyjadrenia o vzájomnom ekonomickom spore, do ktorého nebude zasahovať. Tento postoj nebol prezieravý a už niekoľko dní na to bol aj korigovaný.

Situácia je zatiaľ veľmi neprehľadná, čo je dôsledkom viacerých faktorov, ktorých bližšia charakteristika bude predmetom ďalšej časti článku. Tej bude predchádzať krátky chronologický prehľad doterajšieho priebehu, ktorý je potrebný napriek tomu, že stratí aktuálnosť po najbližšom ruskom alebo ukrajinskom vyjadrení.

Rokovania medzi RF a Ukrajinou o zmluve na dodávky zemného plynu na rok 2009 sa začali ešte v polovici roku 2008. Keďže postupom času medzi oboma stranami k zhode nedošlo, v decembri 2008 ruský Gazprom vyhlásil, že pokiaľ ukrajinská strana nesplatí dlhy, od 1. januára 2009 zastaví svojmu východnému partnerovi dodávky plynu. Počas decembra 2008 sa obe strany na novej zmluve nedohodli a ich rokovania sprevádzali rôzne vyjadrenia, ktorých cieľom bolo vyvinúť na druhú stranu tlak. Nakoniec k hrozbe zastavenia dodávok ruská strana pristúpila 1. januára 2009, tri roky po poslednom spore obdobného charakteru. Obe strany zatiaľ nedosiahli žiadny posun v rokovaniach, dokonca je problém sa vzájomne stretnúť. Následne po poklese dodávok na Ukrajinu začali aj ďalšie krajiny Európy pociťovať pokles tlaku v plynovodoch a neskôr aj pokles dodaného množstva zemného plynu. Obe krajiny sa teraz sporia, kto je za znížený tranzit smerom k odberateľom zodpovedný. Na jednej strane ruská strana tvrdí, že Ukrajina plyn kradne, na druhej ukrajinská strana tvrdí, že z Ruska dostávajú málo plynu.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.