Parížske útoky z 13. 11. 2015: Analýza a možnosti politík

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hoci by sa mohlo zdať, že teroristické útoky v Paríži sú priamou odpoveďou na zvýšenú angažovanosť Francúzska v boji proti Islamskému štátu, vysoká miera koordinácie medzi útočníkmi aj symbolicky zvolený priestor a čas naznačujú, že akcia bola plánovaná dlho dopredu a ciel nebol vybratý náhodne.

Odpoveď na otázku, prečo teroristi udreli práve na francúzsku metropolu má celú radu potenciálnych príčin a zdôvodnení, ktoré sa dajú hľadať ako na strane Islamského štátu, ktorý sa k útokom prihlásil, tak aj v samotnej krajine galského kohúta.

Islamský štát v poslednom roku nanešťastie opakovane preukázal prostredníctvom teroristických útokov uskutočnených priamo na Západe, či na pôde spojencov „koalície proti Islamskému štátu“, že ziskom územia a ideologickou indokritnáciou jeho obyvateľov ambície Islamského štátu nekončia. Okrem posledných útokov v Paríži do tejto kategórie aktivít, ktorých cieľom je rozšíriť strach a antipatiu k moslimom (a tým vyvolať prehnanú často hysterickú odpoveď západu) patrí aj zostrelenie ruského civilného lietadla na Sinaji, nedávne útoky v Ankare, Bejrútu, na pláži v tuniskom letovisku atď. Vo všetkých prípadoch sa k útokom prihlásil Islamský štát, pričom teroristi, ktorí boli priamo zodpovední za jeho realizáciu, patrili k miestnej skupine prisahajúcej vernosť „kalifátu“.

Francúzsko, na druhej strane dlhodobo zanedbáva alarmujúcu situáciu na niektorých predmestiach (banlieues) francúzskych veľkomiest, ktoré sú obývané prevažne potomkami moslimských prisťahovalcov, ktorí sú vystavení horším sociálne-ekonomickým podmienkam a v rámci svojich komunít sa ocitajú v sociálnej exklúzii. Tieto materiálne faktory potom vytvárajú podmienky pre ich radikalizáciu, za ktorú Francúzsko tým, že situácii v banlieues dlhodobo venuje disproporčne nízku pozornosť, spoluzodpovedá.

Opatrenia, ku ktorým pristúpili francúzski politici v reakcii na parížsku tragédiu z piatku 13. decembra 2015 sú bohužiaľ len represívneho charakteru s cieľom zadržať a potrestať páchateľov útokov. Ideálnou stratégiou v boji proti terorizmu je však okrem nevyhnutnej represie klásť stále väčší dôraz na preventívne opatrenia, vďaka ktorým sa predíde radikalizácii ďalších potenciálnych teroristov. K tomu potrebné komplexný a multidisciplinárny prístup a tomu zodpovedajúce politické kroky. Radu nielen francúzskym zákonodarcom, ako najlepšie prdchádzať katastrofám, ako tej z piatku trinásteho najlepšie vystihujú slová generálneho tajomníka OSN Pan ki-muna: "Reroristov možno zabiť strelami. Som však presvedčený, že poriadna správa vecí verejných (good governance) je tým, čo zabije terorizmus."

Celú analýzu v angličtine nájdete na tejto linke

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty