Podkarpatská Rus alebo nový sused na obzore?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dodnes táto autonómia podkarpatských Rusínov ostáva nerealizovaná. Po mnohých pokusoch o vyjednávanie s ukrajinskými predstaviteľmi sa rusínsky aktív dňa 1. decembra 2008 rozhodol vyhlásiť obnovenie predsovietskeho štatútu republiky Podkarpatská Rus, keďže podľa rusínskych predstaviteľov Československo už neexistuje a jedinou cestou na realizáciu tohto štatútu je vyhlásenie nezávislého suverénneho štátu, republiky Podkarpatská Rus.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.