Prečo dublinský systém nefunguje

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dublinský systém je súbor právnych predpisov, ktoré v rámci únie upravujú azylové proces. Okrem iného stanovujú kritériá, podľa ktorých sa určí, ktorá z krajín je v konkrétnom prípade za vybavenie žiadosti o azyl zodpovedná.

Povedané v skratke: ak sú niektorí z rodinných príslušníkov utečenca žiadatelia o azyl v alebo držitelia utečeneckého statusu v určitom členskom štáte v EÚ, vybavuje aj jeho žiadosť tento štát. V inom prípade nesie zodpovednosť prvý štát únie, na ktorého území utečenec vkročí. Následne môžu byť žiadatelia „umiestnení“ aj do inej krajiny únie.

Najväčšia kritika sa na dublinský systém znáša preto, že úplne opomína preferencie utečencov, ktorým pochopiteľne nie je ľahostajné, v akej krajine azyl získajú. V roku 2013 tak tretina utečencov žiadala o azyl v inom štáte, než by podľa týchto kritérií mala. Opakované žiadosti sa systém snaží eliminovať, čo sa mu ale celkom nedarí, a preto je za daných podmienok neefektívny.

Podľa mnohých nie je ani spravodlivý, pretože prenáša nadmerne veľkú časť zodpovednosti na krajiny, ktoré tvoria vonkajšiu hranicu únie. Nezriedka tiež dochádza k situácii, kedy si jeden štát vymení s iným skupinu utečencov, za ktorú podľa pravidiel nezodpovedá za približne rovnako veľkú skupinu, o ktorú sa naopak postarať musí. Takéto postupy sú ale nelogické a tiež finančne náročné.

Bez pozornosti by nemala zostať ani otázka, či pri nedobrovoľnom presúvaní žiadateľov o azyl nedochádza k porušovaniu ich práv. Že sa dá tento postup označiť za eticky sporný, je nepochybné. Nefunkčnosť dublinského systému je príznakom hrubých chýb pri jeho samotnej konštrukcii, nie len pri následnej implementácii. Aby bol systém pri prijímaní utečencov účinný, musí brať do úvahy ich preferencie a pracovať s nimi. Zároveň je potrebné zladiť azylové politiky jednotlivých štátov, pretože tie sa svojou prívetivosťou k utečencom úplne zásadne líšia. Je jasné, že bez prepracovanej spoločnej politiky sa Európa s utečeneckou krízou bezpečne vysporiadať nedokáže. Tvrdohlavé držanie sa nefunkčných pravidiel len nahráva populistom a xenofóbnym náladám v spoločnosti.

Kompletnú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty