Protiteroristická politika: ochrana demokracie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

café babel

 

Úvod

Útoky na Madrid pred rokom nezasiahli len srdce jedného z najkozmopolitnejších európskych miest, ale aj srdce a dušu každého slobodného Európana. Nie preto, že by Európa nebol zvyknutá na teroristické útoky; v skutočnosti mnohí z nás vyrástli so sektárstvom a terorizmom hneď za rohom. No na rozdiel od toho predtým, bomby vo vlakoch – presne 30 mesiacov po 11. septembri – predstavovali nového strašiaka teroru v Európe, pretože neboli zamerané na dosiahnutie konkrétnych politických cieľov, ale na zničenie našej civilizácie, našich hodnôt a demokracie. Európa bola terčom útoku, a rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou nenávratne zmizol.


Celý text analýzy bol uverejnený na portáli café babel 7. marca 2005.