Protizákonné zadržania a stratégia EÚ pre boj s terorizmom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Práca sa zaoberá otázkou, aké výhody majú jednotlivé členské krajiny z mimoriadnych nezákonných zadržaní podozrivých osôb. Autor tvrdí, že takéto konanie dokáže prinášať značný zisk. Nedávne príklady tohto „šmelinárstva“ sú skúmané z hľadiska miery ich legality.

Druhá časť práce nastoľuje otázku, ako sa na tieto aktivity členských krajín pozerať z úrovne EÚ, pri čom hodnotí dôsledky na európsku protiteroristickú stratégiu. Vyvstáva dilema, do akej miery môžu takéto autonómne kroky poškodiť politiku EÚ a či jestvuje nejaká možnosť zamedzovať týmto „úletom“ členských krajín.

Autor hovorí: „Mnoho ukazovateľov naznačuje, že európske tajné služby boli nejakým spôsobom [do týchto aktivít] zapletené. Hranica medzi spoluprácou a spoluúčasťou na vine môže byť často nejasná.“


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na tejto linke.