Reforma bezpečnostného sektora (SSR) „po slovensky”

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Je logické, že Slovenská republika ako mladý štát potrebuje budovať štát a formovať aj občiansku spoločnosť, aj národ viac než iní. Bezpečnostný sektor je  fundamentom každého štátu, preto sa neodporúča iba mechanické preberanie reforiem zo zahraničia. Dokonca ani vo formáte V4, kde je spoločným menovateľom blízka minulosť, prístupy ani stratégie SSR si nie sú navzájom podobné. Je dôležité študovať, analyzovať a komunikovať vlastné skúseností, lebo len taký výsledok bude použiteľný. Predkladaná analýza poukazuje na potrebu diskusie k SSR a pokračovania v reformách podľa štandardov EÚ a NATO, ktoré vychádzajú z princípov OECD a OSN. Aktérom SSR sú ústredné štátne orgány, ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „administratíva").


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.