Riešenie krízy na Ukrajine

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Akokoľvek, kompromis dohodnutý 4. mája 2007 medzi prezidentom Viktorom Juščenkom a premiérom Viktorom Janukovyčom nevyrieši širší zápas o moc medzi prezidentom a vládou. Górska tvrdí, že Janukovyčova vláda operuje na pozadí nestabilného politického systému a aj napriek tejto realite prijíma dvojznačné legislatívne ustanovenia.

Aj keď bolo stanovené rozhodnutie vypísať predčasné voľby, parlamentné strany sa nevedia dohodnúť na konkrétnom dátume. Janukovyčova Strana regiónov je za jesenný termín, zatiaľ čo prezident Juščenko presadzuje najneskorší termín 8. júl 2007. Hľadanie dohody navyše sťažujú Komunistická a Socialistická strana, obe v opozícii, ktoré sa stavajú proti myšlienke predčasných volieb ako takých.

Podľa autorky kríza len odhalila nedostatky politického systému v krajine po prijatí ústavného dodatku – ide najmä o nekoherentnosť zákonných opatrení, slabé postavenie súdnej moci a Ústavného súdu a tendencia starších štátnych autorít manipulovať ústavou a zákonmi podľa aktuálnych potrieb.

Podľa posledných prieskumov verejnej mienky, predčasné voľby by zrejme nepriniesli žiadne výrazné zmeny v súčasnom zložení ukrajinského parlamentu. 35,5% respondentov by volilo Stranu regiónov a oranžoví by dosiahli 19,6% (blok Júlie Tymošenkovej), resp. 12,9% (Juščenkova strana Naša Ukrajina). Autorka predpokladá, že 3%-nú uzatváraciu klauzulu pre vstup do parlamentu by prekročili aj Komunistická strana a Ľudová strana sebaobrany.

Górska verí, že pravdepodobne jediným zákonom, ktorý dokáže parlament prijať, bude zákon o vypísaní predčasných volieb, ktorý stanoví aj ich presný termín. Znamená to, že skutočná príčina konfliktu, prameniaca z podstaty systému, nebude odstránená. Tvrdí, že bez ďalších legislatívnych dodatkov upravujúcich samotný systém bude rivalita dvoch centier moci aj naďalej prameňom kríz.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.