Rozvojová pomoc a spolupráca – výzvy a perspektívy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SFPA, Partner

 

Publikácia je jednou z prvých publikácií v novodobej histórii Slovenska, ktorá sa pokúša poskytnúť komplexný pohľad na problematiku rozvojovej spolupráce a rozvojovej pomoci. Jej hlavnou ambíciou je zaujať čitateľa prostredníctvom rôznych pohľadov jednotlivých autorov na rôzne aspekty, ktoré súvisia s rozvojovou spoluprácou a predovšetkým so vznikom nového systému poskytovania rozvojovej pomoci Slovenskou republikou.


Plné znenie publikácie nájdete v pdf verzii na tejto linke

Ďalšie analýzy nájdete na stránkach Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku