Solidarita s Japonskom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Václav Havel je bývalý československý a český prezident. Desmond Tutu je emeritný arcibiskup Kapského mesta a laureát Nobelovej ceny. Richard von Weizsäcker je bývalý prezident Nemeckej spolkovej republiky.

Pretože Japonsko je bohatá krajina, niektorí ľudia sú v pokušení hľadieť naň tak, že väčšinu snáh o rekonštrukciu zvládne samo. Koniec koncov vo svete post-ekonomickej krízy s obmedzenými verejnými a súkromnými zdrojmi, by sa dalo argumentovať, že snahy o likvidáciu následkov katastrofy by sa mali zamerať len na chudobnejšie krajiny a národy.

Ale škála katastrofy, ktorej Japonsko čelí, je tak obrovská, že vyžaduje našu pomoc. Zdieľaný zmysel ľudskej solidarity je rovnako dôležitý voči občanom mocností ako aj voči chudobnejším krajinám. V skutočnosti môže solidarita, vyjadrená v takýchto časoch, podnietiť vďačnosť a dôveru, ktorá bude trvať po generácie.

Hrozba nastolení potenciálnym roztavením reaktora v jadrovej elektrárni Fukušima je snáď najdrsnejšou predstaviteľnou demonštráciou, ktorú vo vzájomne prepojenom svete zažívame, počas ktorej musia vlády spolupracovať novými spôsobmi, aby sa zaistilo naše zdravie a bezpečnosť. V skutočnosti si spolupráca týmto spôsobom vyžiada vznik novej globálnej občianskej spoločnosti, ktorej základy sa môžu vybudovať len na takom type medzinárodnej solidarity, ktorú Japonsko teraz potrebuje.

Japonsko si svoju úlohu splnilo. Desaťročia boli Japonci štedrí v podpore ľudí, ktorí to potrebovali, po celom svete, poskytovali rozsiahlu finančnú pomoc rozvojovým krajinám a viedli záchranné a likvidačné aktivity keď zasiahli katastrofy. Teraz je čas, aby medzinárodné spoločenstvo vystúpilo a ukázalo rovnaký záujem o Japonsko.

Vlády, medzinárodné organizácie a občianskej spoločnosti po celom svete reagovali vyslaním odborníkov, dodávok a pomoci. Avšak vzhľadom na rozsah škôd, sú pochybnosti o tom, že táto podpora nebude zďaleka dostatočná. Je načase, aby sme, my, všetci, a nielen v rámci našich odborných kapacít, ale aj ako jednotlivci zamerali naše myšlienky a akcie na tých, ktorí sú zasiahnutí.

Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.