Somálsko- budúcnosť po hladomore

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

To, že je sucho priamou príčinou hladomoru je bez pochýb. Avšak pozadie nešťastia týchto rozmerov je vždy oveľa komplexnejšie: takmer 20 rokov násilia, desaťročia najhlbšej biedy, slabá vláda a všeobecné zlyhanie štátu. Medzinárodné spoločenstvo sa mnoho ráz pokúšalo pomôcť zabezpečiť mier alebo aspoň zabezpečiť prežitie a živobytie pre milióny Somálcov, ktorí žijú v tieni permanentnej krízy. Doručiť pomoc nebolo jednoduché: v posledných dvoch rokoch v Somálsku zahynulo 47 humanitárnych pracovníkov a 35 ich bolo unesených militantmi, ktorí zároveň vykázali z veľkej časti krajiny 18 humanitárnych organizácií.

Európska únia bola medzi tými, ktorí sa nenechali odradiť a ktorá verila v to, že Somálsko nemusí byť zlyhaním a štátom vyvážajúcim teroristov, nestabilitu a utečencov. Už roky podporujeme somálskych obyvateľov: poskytujeme potraviny, príbytky a zdravotnú starostlivosť 200 tisícom somálskych utečencov v Jemene a 500 tisícom v Keni a Etiópii. Vždy keď je to možné, pomáhame aj v rámci Somálska potravinovou pomocou a podporou v oblasti výživy, vodnými a sanitárnymi zariadeniami, nástrojmi na zabezpečenie krehkých živobytí chovateľov dobytka a farmárov, asistenciou pri budovaní škôl, nemocníc, posilňovaní štátnych inštitúcií, či financovaním medzinárodných mierových síl.  

Naša podpora je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Polovica somálskeho obyvateľstva urýchlene potrebuje humanitárnu pomoc, OSN oznámila hladomor v krajine a v nedávnych mesiacoch v krajine zahynuli desiatky tisícov ľudí, prevažne detí. Ďalšie stovky tisíc utekajú pred násilím a hladom do susedných krajín, ktoré samé trpia suchom.

Toto je len posledná z desaťročia trvajúceho cyklu humanitárnych kríz, z ktorých každá bola zdĺhavejšia a vražednejšia ako tá predchádzajúca, každá prehĺbila závažné problémy ako terorizmus, či podvýživa, extrémizmus a pirátstvo. Na prerušenie tohto cyklu a zamedzenie návratu nového nešťastia o pár rokov musíme pokračovať v boji proti podpriemernému rozvoju a iným skrytým príčinám somálskych problémov.

Európa v súčasnosti jedná: naša humanitárna podpora Somálska presahuje 100 miliónov eur a pomáha ľuďom, ktorí dnes potrebujú pomoc. Musíme však myslieť aj na to ako pomôcť ich deťom zajtra. Hlavnou prioritou na to, aby sa nám to podarilo, je priniesť stabilitu, ktorá potláča riziká katastrofy a zlepšuje odolnosť. Dôkaz vidíme v autonómnom regióne Somaliland, kde sa európske investície do rozvoja, zlepšovania inštitúcií a redukcia rizika katastrofy vyplácajú a zabezpečujú, že sucho si vyžiadava menšiu daň a miera podvýživy je tam polovičná v porovnaní s celým Somálskom. Súčasnou výzvou je rozšíriť tieto pozitívne skúsenosti v Somálsku. Pomocou 212 eur do konca roku 2013 vo forme rozvojovej pomoci pracujeme na podpore vládnych inštitúcií, vzdelávania, hospodárskeho rozvoja a potravinovej pomoci a túto sumu ešte doplníme v najbližších troch rokoch o ďalších 175 miliónov eur.

Na zaistenie toho, aby sa sucho nezmenilo na hladomor je potrebné ale lepšie integrovať prevenciu pred katastrofami a politiku prispôsobenia sa do stratégie rozvoja. V Afrike, kde zdvojený dôsledok klimatických zmien a rastu populácie spôsobuje, že každé sucho je zdĺhavejšie a ničivejšie, je jasný priestor na takého investície.

V snahe pomôcť Somálsku vybudovať si odolnosť voči katastrofam implementuje agentúra EÚ pre humanitárnu pomoc viacero projektov, ktoré sa zameriavajú na podporu vidieckych príjmov, pomoc chovateľom dobytka a farmárom uchovať si a zlepšiť svoje výnosy, zlepšovanie infraštruktúry a znižovanie potravinovej neistoty. Z týchto projektov profitujú priamo takmer dva milióny farmárov a pastierov. Sú to dva milióny Somálcov, ktorí vďaka našej podpore nie sú súčasťou štatistík hladujúcich, či umierajúcich z dôvodu súčasnej potravinovej krízy.

Je to povzbudivý znak- a my budeme pokračovať v adresovaní výziev v Somálsku, podpore tamojšieho obyvateľstva a investíciach do ich odolnosti voči katastrofam- v nádeji, že hladujúce deti, ktoré vidíme a o ktorých čítame sú tou poslednou generáciou Somálcov, ktorí budú vedieť niečo o hlade a vojne.