Spoločné susedstvo EÚ – Rusko

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

EÚ a Rusko majú odlišné stanoviská, politiky a postupy k spoločným susedným krajinám. Pod spoločnými susedmi sa myslia krajiny zapojené do Európskej politiky susedstva, ktoré sú zároveň priamymi susedmi Ruska – Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina a Gruzínsko. Text ponúka v prvom rade analýzy politického a ekonomického rozvoja týchto krajín podľa medzinárodného hodnotenia, nie porovnať ich postavenie s Ruskom a členskými štátmi EÚ. Po druhé, analyzuje podobnosti a rozdiely v prístupe Ruska a EÚ k ich spoločnému susedstvu v zmysle posledného vývoja.

EÚ je pre svojich susedov príťažlivým príkladom ekonomického úspechu a politickej slobody. Ale vplyv ESP (Európskej susedskej politiky) je zatiaľ obmedzený, bez šancí na získanie členstva. EÚ je vnímaná ako hráč s menším záujmom o región, než Rusko, ktoré ho vyhlasuje za prioritu zahraničnej politiky. Rusko sa nebolo schopné predať ako atraktívny model transformácie. Namiesto toho využilo na zvýšenie vplyvu zmes hrozieb a nátlaku. Rusko-gruzínska vojna – prvý otvorený vojenský konflikt medzi dvomi postsovietskymi štátmi – je definujúcim momentom spoločného susedstva.

Vzhľadom na to, že Rusko nemuselo čeliť vážnym dôsledkom svojho prehnaného vojenského aktu v Gruzínsku, nik by nemal očakávať, že ustúpi zo svojich pozícií v spoločnom susedstve. Rozchádzajúce sa politiky – a hodnoty – EÚ a Ruska znamenajú, že susedstvo zostane ešte istý čas zdrojom konfliktov. Uvalenie ekonomických sankcií na Rusko nie je realistickou odpoveďou. Ak by sa tak stalo, postihne to ruských občanov, nie však ich vodcov. Preto by sa mala EÚ priamo snažiť nie o oslabenie ruskej, ale o posilnenie vlastnej politiky susedstva. Tí, ktorí sú rozhodnutí pre európsku budúcnosť, spustili potrebné reformy a zaviazali sa k spoločným demokratickým slobodám a hodnotám, by mali dostať jasnú nádej na členstvo, aj keď v dlhodobom horizonte.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku nájdete v zborníku EU-Russia Review "Russian Foreign Policy" na stránke EU-Russia Centre.