Spolupráca pre regionálnu bezpečnosť a hospodársky rozvoj na moldavsko-ukrajinskej hranici

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Príspevok Ferenca Banfiho odznel na konferencii „Strategic Framework for the EU´s Eastern Policy“. Popisuje v ňom úlohy i spôsob práce pomocnej pohraničnej misie EÚ v Moldavsku a na Ukrajine – EUBAM.

Konferenciu organizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) v rámci projektu Národný konvent o EÚ, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, a partnermi EU-Russia Centre, Friedrich Ebert Stiftung, German Marshall Fund of the U.S.a International Visegrad Fund.


Celý príspevok nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.