Staronové dilemy Srbska

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SSVE- Spoločnosť pre strednú a východnú Európu

Podobne aj v súčasnosti Srbsko čelí dileme medzi pokračovaním demokratického vývoja a návratom k autoritatívnemu a netolerantnému nacionalizmu, ktorý svojou rétorikou symbolizuje predovšetkým Srbská radikálna strana (SRS). Konfliktné línie v srbskej spoločnosti sa opätovne týkajú aj zahraničnopolitickej orientácie, voľby  medzi prozápadným smerovaním s perspektívou členstva v EÚ a medzinárodnou izoláciou, zjemňovanou nejasnými a hlavne nesplniteľnými prísľubmi zo strany Ruska o možnej podpore Srbska na medzinárodnej scéne. A v neposlednom rade je to konflikt medzi víziou návratu do obdobia 90. rokov a medzi budúcnosťou.

Na rozdiel od roku 2000 sa však zmenili aktéri. Hlavní protagonisti si vymenili úlohy s tými, ktorí pred ôsmimi rokmi patrili k druhoradým hráčom. Zároveň parlamentné voľby z mája 2008 priniesli návrat Socialistickej strany Srbska (SPS), ktorá dostala po dlhom čase možnosť podieľať sa na tvorbe novej vlády. Paradoxne práve dlhodobo marginalizovaná SPS sa stala symbolom vnútorného rozdelenia celej srbskej spoločnosti. Od rozhodnutia tejto strany, ktorá ako následnícke zoskupenie Ligy komunistov Srbska v priebehu 90. rokov mala významný podiel na rozpútaní nacionalistických vojen v bývalej Juhoslávii ako aj na konsolidácii autoritatívneho režimu v Srbsku, závisí budúci vývoj krajiny.

Ten je symbolizovaný dvoma alternatívami: Prvou je vytvorenie koalície s blokom Za európske Srbsko (ZES), ktorý združuje Demokratickú stranu Srbska a ďalšie liberálne a ľavicové zoskupenia (G17 plus a Srbské hnutie obnovy), druhou je vstup do vlády po boku SRS a koalície národných strán Demokratickej strany Srbska (DSS) a Nového Srbska (NS), ktorú vedie Vojislav Koštunica.


Kompletný text analýzy nájdete na tejto linke.