Strategický rámec východnej politiky EÚ: hľadá sa nový prístup

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SFPA, Partner

Príspevok Dov Lyncha odznel na konferencii „Strategic Framework for the EU´s Eastern Policy“. Autor skúma, aké nástroje EÚ skutočne má k dispozícii v politike voči svojim východným susedom a aké sú jej záujmy. Kladie viacero znepokojujúcich otázok:

  • Rozširovanie sa stalo náhradou skutočnej zahraničnej politiky. Čo však dokáže EÚ bez neho?
  • Ako je možné postaviť Európsku politiku susedstva na princípoch novým spôsobom?
  • Európska politika susedstva nie je zahraničnou politikou – je spätá s rozširovaním Únie. Ako je to možné zmeniť?
  • Ako sa dokáže Únia vysporiadať s problémami na východ od svojich hraníc – Ruskom, ktoré nemá záujem o vstup ani preberanie noriem EÚ, Bielorusko, Moldavskom, Ukrajinou, južným Kaukazom?

Konferenciu organizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) v rámci projektu Národný konvent o EÚ, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, a partnermi EU-Russia Centre, Friedrich Ebert Stiftung, German Marshall Fund of the U.S.a International Visegrad Fund.


Celý príspevok nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.