Svedok zrodu spoločnej európskej bezpečnostnej kultúry

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

europe´s world

 

Autor bol v čase zrodu Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ politickým riaditeľom v Poľsku a vo svojej analýze vysvetľuje dôvody vlastného optimizmu.

V máji 2003, teda v čase keď Poľsko získalo status aktívneho pozorovateľa v európskych inštitúciách, autor na vlastnej koži zakúsil rozhodovanie na úrovni EÚ zvnútra. Vtedy vládla titulkám katastrofa v Afrike a mnohí volali po spustení mierovej operácie na severovýchode Konga. Ale mnohí, aj v starých, aj v nových členských štátov, boli naopak nedôverčiví a nevideli priamu súvislosť ani s európskou, ani s národnou bezpečnosťou.

Operácia Artemis sa stala úspechom. Od roku 2003 EÚ participuje na niekoľkých misiách a operáciách. Najdôležitejšie je, že EÚ má od decembra 2003 Európsku bezpečnostnú stratégiu (EBS), ktorá je dôsledkom vlastnej vôle EÚ nájsť spoločný základ pre politiku po irackom debakli, rovnako ako z rastúceho presvedčenia, že EÚ potrebuje solídny politický základ pre všetkých svojich členov.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.