Transformuje Európska únia inštitúciu diplomacie?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Diplomacia ako rámec princípov, pravidiel a organizovaných vzorov správania sa regulujúcich medzištátne vzťahy vo westfálskom systéme štátov je spochybňovaná procesom európskej integrácie. Tento dokument konceptualizuje diplomaciu a jej zmeny využívajúc dve nové inštitucionalistické perspektívy, ktoré nám umožňujú komplementárny vhľad do povahy diplomacie ako inštitúcie. Následne sú aplikované na štúdium diplomacie v Európskej únii. Je ukázané, ako proces euróskej integrácie spochybňuje inštitúciu diplomacie na troch úrovniach: a) v bilaterálnych vzťahoch medzi štátmi Európy, b) v multilaterálnej štruktúre Rady, c) pri vznikajúcej kapacite EÚ realizovať vonkajšie diplomatické vzťahy s tretími krajinami. Analýza hodnotí zmenu v diplomacii a diplomacie na týchto úrovniach.


Celý text analýzy nájdete v anglickom jazyku v .pdf verzii na stránke Clingendael Diplomacy Papers

Uverejnené so súhlasom autora