Ukrajinské prezidentské voľby 2010

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ukrajina, ako náš východný sused a partner, predstavuje pre Slovenskú republiku veľmi dôležitého partnera. Od skončenia studenej vojny zohráva osobitne dôležitú vyvažovaciu funkciu medzi USA, západnou Európou a Ruskom. Ukrajina predstavuje geopolitické ohnisko a zároveň katalyzátora budúceho vývoja v tomto regióne. spomínaná regionálna rozdvojenosť ukrajinskej identity rozdeľujúca krajinu na tri hlavné časti (východ, stred a západ) prekračuje diferenciáciu na základe rozdielnosti používaného jazyka, konfesie a viery. Spopularizovalo sa však členenie na západnú a východnú Ukrajinu. Východná časť sa vykryštalizovala pod vplyvom ruskej ríše a predstavuje pre Rusov popri Bielorusku kolísku ich civilizácie. Západná časť sa formovala najprv pod patronátom Poľsko-Litovského štátu, neskôr Poľska a napokon Rakúsko-Uhorskou monarchiou.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.