V očakávaní ruských parlamentných volieb

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor približuje podmienky, ktoré musia podľa volebného zákona politické strany splniť aby mohli byť zaregistrované a mali právo na účasť vo voľbách. Pre decembrové voľby je zaregistrovaných zatiaľ 15 politických strán. Najzákladnejšími podmienkami sú 50 tisícová členská základňa a zastúpenie minimálne v polovici regiónov Ruska.

Strany, ktoré nespĺňajú požiadavky zákona o politických stranách riešia v Rusku svoju situáciu fúziami s inými stranami, samolikvidáciou alebo súdom nariadenou likvidáciou, prípadne sa transformujú na občianske združenia. Niektorí členovia využívajú možnosť zúčastniť sa volieb na kandidátke iných strán. Republikánska strana Ruska sa so sťažnosťou proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu RF chce obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva.

Anylýza konštatuje, že najlepšiu pozíciu má pred voľbami Putinova strana Jednotné Rusko, kedže ide o stranu moci, ktorá má dostatok prostriedkov i možností na prispôsobenie podmienok vo svoj prospech. Ambíciu nahradiť jednotné Rusko ako stranu moci má strana predsedu Rady federácie Sergeja Mironova Spravodlivé Rusko, ktorá sa profiluje vľavo od stredu a v prieskumoch verejnej mienky figuruje na treťom mieste po strane Jednotné Rusko a komunistickej strane.


Celý text analýzy v slovenskom jazyku  môžete nájsť na tejto linke