Vnímanie členstva v NATO

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

eac, fpvmv

 

Názory Slovákov na transatlantické vzťahy sú podobné s inými Európanmi. Ako naznačuje komparatívy výskum Transatlantické trendy 2004, 52% respondentov verí, že USA a Európska únia zdieľajú dosť spoločných hodnôt na to, aby dokázali spolupracovať v medzinárodných otázkach, zatiaľ čo 29% si myslí opak. Keď sú však postavení pred otázku „buď-alebo“ („Čo je dôležitejšie pre obranu súčasných životných záujmov Slovenska – aliancia s Európskou úniou, či so Spojenými štátmi?“, Slováci jasne preferujú Európsku úniu.


Autori pôsobia v Inštitúte pre verejné otázky

Príspevok bol uverejnený na stránkach konferencie GLOBSEC organizovanej Euroatlantickým centrom, Slovenskou atlantickou komisiou a NATO PDD, 27.-28. októbra 2005 v Bratislave.

Plný text príspevku (v anglickom jazyku) nájdete na stránkach GLOBSEC