Vojenský potenciál Severnej Kórei

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky a bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA.

"KĽDR z pohľadu vojenského potenciálu predstavuje krajinu, ktorá má zatiaľ len lokálny, maximálne regionálny význam a to aj pri podpore či spolupráci s RF, Čínou, ale aj Iránom a Pakistanom. Je však dostatočne vážnym potenciálnym protivníkom pre Južnú Kóreu a niektorými raketami je už v súčasnosti schopná zasiahnuť aj teritórium Japonska, priľahlé ostrovy, ale aj niektoré ostrovy nachádzajúce sa v Tichom oceáne.

Z pohľadu prípadného súčasného, ale hlavne budúceho vojenského konfliktu je potrebné trvale veľmi pozorne a konkrétne analyzovať vojenský potenciál a zdroje KĽDR, najmä pri prípadnom obsadzovaní jej teritória (ako odpoveď na jej prípadné vojenské akcie), ktoré je veľmi dobre a komplexne budované s využitím geografických, ľudských a prírodných možností (ukrytie pod zem), ktoré zásadným spôsobom sťažujú uplatnenie klasických vojenských doktrín o použití jednotlivých druhov ozbrojených síl.

Je však potrebné rešpektovať určité riziko stavu, kedy nie je úplne možné presne verifikovať a overiť vojenský potenciál tejto krajiny, najmä v oblasti raketového a jadrového programu (skúšok), najmä pripravenosti výroby a použitia jadrových hlavíc na rakety stredného dostrelu a interkontinentálne.

Pričom je však možné predpokladať, že nimi uvádzané či pripúšťané údaje a informácie o Kórejskej ľudovej armáde s dôrazom na raketové strategické sily sú často krát nehodnoverné, kamuflážou, účelovo nadhodnotené a skresľujúce, aj keď je potrebné si uvedomiť, že v rámci spojenectva s bývalým Sovietskym zväzom, teraz RF a Čínou, ako suseda s najdlhšou spoločnou hranicou 1295-1416 km, s RF len 12-19 km, dostávala pomoc a podporu aj v oblasti vývoja a výroby raketovej techniky (motorov, podvozkov a pod.) a možnosť „okopírovania či odvodenia“ množstva raketových technológií a podporných produktov a zrejme aj jadrového programu.

Kľúčové nebezpečenstvo pre kórejský poloostrov a neskôr aj pre ostatný svet bude stav, ak/kedy KĽDR (jej armáda) dosiahne podstatný a reálny pokrok vo vývoji a produkcii raketových systémov aj s odpovedajúcimi počtami jadrových hlavíc veľkej mohutnosti (stovky kt až Mt), najmä mobilného typu."

Celú analýzu je možné stiahnuť na tejto linke.