„Vojna a mier“ vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Vojna a mier“ je pre autorku symbolom sínusoidy vývoja vzťahov medzi EÚ a Ruskom počas uplynulých predsedníctiev EÚ. Podľa nej má Portugalské predsedníctvo v porovnaní so svojimi predchodcami zjednodušenú úlohu. Očakávania v spojitosti s uzavretím novej zmluvy medzi EÚ a Ruskom sú oveľa menšie. Úloha Nemeckého predsedníctva bola podľa autorky oveľa ťažšia, keďže kancelárka Nemecka EÚ Angela Merkelová musela nastoliť novú úroveň vzťahov medzi EÚ a Ruskom.

V poslednej dobe však možno podľa autorky v Rusku badať nárast protieurópskych nálad, čo súvisí vo veľkej miere aj s nedávnym incidentom okolo presunu estónskeho pamätníka ruských vojakov z centra Talinnu. V súčasnosti je podľa autorky rozšírený názor, že medzi novými členskými štátmi EÚ a Ruskom existuje príliš veľa rozdielov. Kým sa budú tieto štáty usilovať o nájdenie svojej vlastnej národnej identity, vzťahy s Ruskom to podľa autorky určite neposilní.

Autorka v závere konštatuje, že po období, kedy sa vzťahy medzi EÚ a Ruskom ocitli v kríze, svitá na lepšie časy. Únia sa podľa nej bude zaoberať výhodami plynúcimi z európsko-ruského partnerstva hneď po vyriešení otázky európskej reformnej zmluvy. Vývoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom je preto podľa autorky naďalej otvorený.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku môžete nájsť na tejto linke.