Voľby na Ukrajine: primárky by priviedli voličov bližšie k politike

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Politické strany na Ukrajine sú kľúčovými hráčmi vo formulovaní a implementácii vládnych a lokálnych politík a hlavným miestom verejného dopytu po demokracii od reformy volebného systému v roku 2004, tvrdí štúdia.

Analýza identifikuje tri hlavné prekážky pri demokratizácii ukrajinských politických strán:

  • Nedostatky v ľudských zdrojoch vrátane absencie širokospektrálnych strán s rozvinutými miestnymi organizáciami a nedostatkom „kompetentných jednotlivcov alebo známych politikov“ komplikujú organizáciu volebných kampaní na lokálnej úrovni.
  • Regionalizovaná a limitovaná voličská základňa. Pre strany závislé od  finančných a ľudských zdrojov špecifického regiónu a ideologického projektu je ťažké rozšíriť svoju voličskú základňu a prestať byť stranami, ktoré reprezentujú len jednu časť krajiny.
  • Nedemokratické procedúry a nedostatok transparentnosti. Uzavreté volebné zoznamy nútia voličov vybrať si stranícku značku a nie individuálnych kandidátov.

Autori štúdie sa domnievajú, že zvyšovanie efektívnosti a demokratičnosti  politických strán spôsobí „priblíženie sa voličom a na všetkých úrovniach a získanie si ich dôvery“. Podľa štúdie by sa to mohlo dosiahnuť práve demokratizáciou procesu nominácie kandidátov –  kreovaním volebných zoznamov v primárkach.

Štúdia uvádza niekoľko dôvodov prečo usporiadať primárky:

  • posilnenie kandidátskych listín s cieľom vyhrať voľby
  • zvýšenie členstva strany a voličskej podpory
  • demokratizovanie volebného procesu
  • posilnenie spojenia medzi stranou a občianskou spoločnosťou
  • vytvorenie protiváhy vedeniu strany a zredukovanie jeho moci

Analýza uzatvára konštatovaním, že primárky sú „efektívnou technológiou“, ktorú môžu strany použiť na demokratizáciu a na to, aby zvýšili či znížili úlohu ideológie v jej identite.


Originál analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke