Zbrojenie Veľkého brata – Bezpečnostný výskumný program EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Autor, ktorý je výskumníkom skupiny Statewatch, ktorá sa zaoberá oblasťou občianskych slobôd vydal štúdiu pod názvom Zbrojenie Veľkého brata – Bezpečnostný výskumný program EÚ. Jeho správa skúma vývoj bezpečnostno-priemyselného komplexu v Európe, menovite v kontexte vývoja Bezpečnostného výskumného programu EÚ.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.