Energetická bezpečnosť jednou z top tém bratislavského fóra

Komerčný obsah

Prepojenie sa, ako súčasť plynovodu sever – juh, stane významnou súčasťou európskej energetickej siete. Slovenská atlantická komisia, organizátor bratislavského bezpečnostného fóra GLOBSEC, v lete minulého roku publikovala v rámci projektu Visegrad Security Cooperation Initiative (VSCI) štúdiu o možnostiach energetickej spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny. V nej medzinárodná expertná skupina odporučila okrem iného práve prepojenie sever – juh, ktoré by umožnilo diverzifikovať dodávky plynu cez terminály v Poľsku a Chorvátsku.

Šiesty ročník bratislavského globálneho bezpečnostného fóra GLOBSEC, ktorý sa uskutoční 2. – 4. marca 2011 v exkluzívnych priestoroch bratislavského Kempinski Hotela River Park sa bude konať počas stretnutia ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a  krajín Východného Partnerstva. Táto udalosť do výraznej miery ovplyvní výber tém a rečníkov, ktorí sa budú venovať perspektívam užšej spolupráce v rámci regiónu.

Rok 2011 prináša pre krajiny Vyšehradskej skupiny unikátnu príležitosť ako zvýšiť svoj vplyv v Európskej únii, keďže témy dôležité pre stredoeurópsky región sa prostredníctvom maďarského a následne poľského predsedníctva dostanú do agendy Európskej únie. Priority maďarského predsedníctva, energetická bezpečnosť, celoeurópska stratégia integrácie Rómov, rozpočet, poľnohospodárska politika, uzdravenie eurozóny a pokračovanie procesu rozširovania Únie, sú prísľubom toho, že potreby a záujmy regiónu sa budú riešiť na európskej úrovni.

Podujatie v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Ministerstvom zahraničných vecí SR a NATO Public Diplomacy Division zorganizuje Slovenská atlantická komisia. Záštitu nad podujatím prebral minister zahraničných vecí SR Mikuláš Dzurinda.