Slovenská armáda je v kritickom stave, priznáva analýza rezortu obrany

Komerčný obsah

K hranici životnosti sa navyše blížia i armádne vrtuľníky a nadzvukové stíhačky MiG-29. „Podstatná časť hlavnej pozemnej i leteckej techniky je technologicky aj fyzicky zastaraná, na hranici svojho technického života, pričom niektoré druhy techniky ukončia svoj technický život v priebehu dvoch až piatich rokov,“ uvádza materiál s názvom „Základné zistenia z analytickej fázy SHO“.

Ďalším problémom je pripravenosť jednotlivých útvarov viesť bojové operácie. Dokument varuje, že okrem jednotiek vyčlenených do síl rýchlej reakcie NATO a EÚ sa operačná pripravenosť útvarov za posledné roky nielenže nezvýšila, ale u viacerých z nich dokonca poklesla. V armáde sa postupne znižuje kvalita výcviku a nedarí sa jej ani prilákať do svojich radov odborne zdatných expertov. „Dlhodobým problémom je získavanie vysokokvalifikovaných špecialistov pre službu v ozbrojených silách, najmä zdravotníckych a ďalších špecifických odborností, ako aj nižšia úroveň jazykovej pripravenosti,“ varuje MO SR.

Materiál tiež zdôrazňuje, že finančné zdroje rezortu nezodpovedajú úlohám, ktoré sú dnes na ozbrojené sily kladené a ktoré budú navyše v ďalšom období narastať. Zatiaľ čo pred desiatimi rokmi, keď sa zahajoval proces transformácie ozbrojených síl, počítalo ministerstvo obrany s rozpočtom vo výške 2% HDP, dnes sa jeho úroveň prepadáva pod hladinu 1% HDP. „Tendencia ďalšieho znižovania zdrojového rámca na obranu pri očakávanom náraste úloh povedie už v strednodobom horizonte k postupnej strate kľúčových spôsobilostí ozbrojených síl potrebných na zaručenie bezpečnosti našich občanov a štátu,“ uvádza dokument.

Materiál s názvom „Základné zistenia z analytickej fázy SHO“ predstavuje prvý väčší výstup Strategického hodnotenia obrany SR – procesu, ktorý ministerstvo obrany zahájilo na jeseň 2010 s cieľom prispôsobiť slovenskú armádu súčasným bezpečnostným hrozbám ako i finančným možnostiam štátu.

Ministerskí analytici v predkladanom dokumente okrem mapovania súčasného stavu ozbrojených síl odporúčajú i konkrétne riešenia. Podľa nich musí mať štát predovšetkým  ujasnené, ktoré spôsobilosti by slovenská armáda mala do budúcna prioritne rozvíjať a na aké druhy konfliktov sa zameriavať. Dokument tiež navrhuje efektívnejšiu spoluprácu s armádami spojencov a zdieľaní niektorých kapacít. Podobne tak by ozbrojené sily mali využívať motivačné a stimulačné mechanizmy, ktoré by im pomohli udržať si najlepšie odborne a jazykovo vybavených profesionálov. Jednou z noviniek by sa tiež mohlo stať zavedenie dobrovoľnej služby či využívanie takzvaných aktívnych záloh.

Na strategickom hodnotení obrany spolupracuje ministerstvo i s odborníkmi z univerzít a mimovládnych organizácií. Návrhy k hodnotiacemu procesu môžu pridávať i záujemcovia z radov širokej verejnosti, a to v samostatnej sekcii na internetových stránkach ministerstva.