Slovenské bezpečnostné fórum 2019 v kontexte prelomových výročí pre Slovenskú republiku

Komerčný obsah

©️Slovenské bezpečnostné fórum

Banská Bystrica, 3. októbra 2019 – 13. ročník Slovenského bezpečnostného fóra (SBF) si pripomenie významné výročia, úzko späté s existenciou Slovenskej republiky a jej zakotvením v euroatlantických štruktúrach. Keďže je SBF už tradične považované za udalosť, ktorá na Slovensku otvára diplomatickú sezónu, aj tento rok sa uskutoční pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Podujatie otvorí úvodným prejavom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí František Ružička. Druhá najväčšia bezpečnostná konferencia na Slovensku sa bude konať v pondelok 7. októbra 2019 na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá si v tomto roku pripomína 100. výročie.

Trinásty ročník SBF si pripomenie dôležité míľniky, ktoré súvisia so samostatnosťou Slovenskej republiky. Jedným z nich je 30. výročie pádu komunistického režimu v bývalom Československu – udalosti, ktorá predstavovala pre spoločnosť dlho očakávanú zmenu a s ňou súvisiacu nádej na premenu pomerov vo verejnom aj súkromnom živote. Nemenej dôležitými udalosťami, ktoré si SBF pripomenie, budú: 70 rokov od založenia Organizácie Severoatlantickej zmluvy a 15 rokov od vstupu Slovenskej republiky do NATO, ako aj do Európskej únie. Rezonovať v priebehu podujatia bude aj predsedníctvo Slovenska v OBSE v kontexte riešenia konfliktu na Ukrajine a vďaka narastajúcemu významu a dôležitosti aj otázka kybernetickej bezpečnosti v súčasných medzinárodných vzťahoch.

Formát konferencie bude tradične pozostávať z príhovorov a panelových diskusií, na ktorých vystúpia erudovaní odborníci. Možnosť prispieť do odbornej diskusie budú mať aj osobnosti akademickej obce, vedecko-výskumného prostredia, zástupcovia štátnej správy, diplomatického zboru, mimovládnych organizácií, ako aj mladí lídri, ktorí budú zapojení do sprievodného podujatia konferencie. Okrúhly stôl vytvorí priestor pre interaktívnu spoluprácu, ktorej výstupy majú potenciál byť aplikovateľné v praxi.

V programe Slovenského bezpečnostného fóra je pripravených niekoľko tematických panelových diskusií: Proeurópske a proatlantické ukotvenie zahraničnej politiky SR/ Tridsať rokov po Nežnej revolúcii a pätnásť rokov po vstupe do EÚ a NATO, Slovenské predsedníctvo v OBSE a jeho implikácie pri riešení situácie na Ukrajine, Kybernetická bezpečnosť na Slovensku a vo svete: fenomén 21. storočia. Podrobný program konferencie môžete nájsť na internetovej stránke: www.sbf.eac.sk

Organizátormi SBF 2019 sú Euroatlantické centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave –Depozitná knižnica NATO. Projekt finančne podporili Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Sekcia verejnej diplomacie NATO.

Trinásty ročník SBF bude výnimočný aj tým, že jeho účastníci si pripomenú 100. výročie založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave – najstaršej, najväčšej a najnavštevovanejšej vedeckej knižnice na Slovensku, ktorú v októbri 2015 osobne navštívil Pan Ki-Mun, vtedajší generálny tajomník OSN.