Slovensko odovzdáva svoje skúsenosti vo svete

Komerčný obsah

Povedal to počas diskusie so študentmi na súkromnej univerzite v Podgorici pri príležitosti úvodného dňa „Speaking Tour“, projektu spoluorganizovaného Slovenskou atlantickou komisiou (SAC). Projekt s názvom “Strengthening Security of the South-East Europe: Towards Successful Integration” je zameraný na zvýšenie podpory Čiernohorcov pre vstup do NATO. Hlavným cieľom je informovať verejnosť o výhodách a nevýhodách členstva v organizácii. Plánované diskusie sa uskutočnia počas tohto týždňa.

Slovenská delegácia, ktorú tvoria generálny tajomník SAC Róbert Vass, bývalý minister obrany SR Jaroslav Baška, riaditeľ sekcie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Michal Kottman, či veľvyslanec SR v Čiernej Hore František Lipka, má za cieľ dosiahnuť, aby nerozhodnutí Čiernohorci boli schopní vytvoriť si vlastný názor na členstvo v aliancii, a to na základe kľúčových informácií ako aj slovenských skúseností. Najpálčivejšími otázkami, ktoré si Čiernohorci v spojitosti s  členstvom v NATO kladú sú napríklad, či nestačí pre krajinu len členstvo v Európskej únii, či nemôže ostať Čierna Hora neutrálna, prípadne či budú ako členovia NATO povinní posielať vojakov do ostrých bojov. Taktiež sa pýtajú na význam vstupu do organizácie, ktorá ich kedysi bombardovala, či na to, pred akým nepriateľom sa majú brániť, ak žiadna vojna nehrozí. No ako počas debaty so študentmi na Štátnej univerzite v Podgorici zareagoval Vass, „nie je lacné poskytnúť globálnu bezpečnosť. Najmä pre malé krajiny ako je Čierna Hora alebo Slovensko by bolo nemožné poskytnúť bezpečnosť pre svojich občanov bez spolupráce s ich priateľmi.“

Slovenskí odborníci zameriavajú svoju pozornosť počas „Speaking Tour“ po Čiernej Hore aj na predstaviteľov lokálnej samosprávy. Síce Čierna Hora získala koncom roka 2009 akčný plán členstva NATO ( NATO Membership Action Plan) a z plnenia podmienok by mohlo dôjsť k pristúpeniu už do konca roka 2014, no mnohí Čiernohorci zostávajú voči aliancii skeptickí. Podľa posledných prieskumov verejnej mienky približne tretina obyvateľov  podporuje členstvo, tretina je úplne proti vstupu a jedna tretina ešte nie je rozhodnutá. Práve na túto poslednú skupinu obyvateľstva je projekt nasmerovaný.  Aktivity projektu nadviažu na úspešný projekt SAC „Montenegro on the Way to Euro-Atlantic Family“, ktorý sa uskutočnil pred niekoľkými rokmi.