Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

Komerčný obsah

Dňa 21. júla 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. čísla SK 2015 AMIF SC1, SK 2015 AMIF SC12 a SK 2015 AMIF SC3 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci týchto výziev (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je

400 000,00 EUR pre SK 2015 AMIF SC1

748 995,00 EUR pre SK 2015 AMIF SC2

405 000,00 EUR pre SK 2015 AMIF SC3

Termín ukončenia výzvy 

24. august 2015 (do 14:00 hod. – platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 30. júla 2015

o 14:00 hod pre SK 2015 AMIF SC1

o 10:30 hod pre SK 2015 AMIF SC2

o 9:00 pre SK 2015 AMIF SC3

na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 20 na prízemí.

Kompletnú informáciu nájdete na:

http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant

Výzva je uverejnená na stránke Ministerstva vnútra SR.