Diskusia | Kontrola zbrojenia po Trumpovi: Oživenie medzinárodných iniciatív?

Začiatkom tohto roku vstúpili v platnosť Zmluva o zákaze jadrových zbraní, ako i americko-ruská dohoda o predĺžení platnosti novej zmluvy START. Hoci sa viacstrannosť Zmluvy o zákaze jadrových zbraní a dočasné zmrazenie počtu výroby všetkých typov hlavíc zdajú byť dôležitými krokmi vpred, v konečnom dôsledku môžu mať len čiastkovú hodnotu.

Hlavným zámerom ďalšieho kola medzinárodných vyjednávaní by mali byť výraznejšie škrty v rozmiestnených strategických jadrových zbraniach a limity pre stratégie odstrašovania, o ktorú sa NATO a EÚ opierajú. S tým súvisia ďalšie vyjednávania, vrátane Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, o ktorej sa bude diskutovať v lete, či možnosti návratu k jadrovej dohode s Iránom. Možno ale veľké očakávania v roku 2021 naplniť?

Podujatie otvorili Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Urban Überschär, riaditeľ Friedrich Ebert Stiftung pre ČR a SR.

V panelovej diskusii vystúpili:

  • Marjolijn van Deelen, špeciálna vyslankyňa pre odzbrojenie a nešírenie jadrových zbraní, Európska služba pre vonkajšiu službu, Brusel
  • Rastislav Križan, riaditeľ odboru odzbrojenia a boja proti terorizmu, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Julia Berghofer, výskumná pracovníčka, European Leadership Network

Diskusiu moderovala Lucia Yar, zastupujúca šéfredaktorka portálu EURACTIV Slovensko.