Interview: “Rýchly nárast” HIV/AIDS v susedných štátoch EÚ

Alvaro Bermejo (news.bbc.co.uk)

Krátka správa

„Epidémia ochorení HIV/AIDS sa veľmi rýchlo šíri v susedných štátoch EÚ. Pozorujeme aj veľmi nebezpečnú kombináciu ochorení HIV/AIDS s rezistentnou tuberkulózou (TBC), ktorá sa šíri v rovnakom čase najmä v bývalom Sovietskom zväze, Strednej Ázii a vo Východnej Európe”, hovorí Alvaro Bermejo, výkonný riaditeľ Medzinárodnej aliancie HIV/AIDS (International HIV/AIDS Alliance) , MVO venujúcej sa zdravotníctvu v rozvojových krajinách.

To je prirodzene situácia, o ktorú by si mala EÚ začať robiť starosti, ale súčasné množstvo prostriedkov EÚ určené pre boj s HIV/AIDS v týchto krajinách je neskutočne nízke. Rezistentná TBC nepozná hranice a určite prenikne aj do Únie. EÚ by mala vyvinúť väčšiu iniciatívu”.

„EÚ má síce stratégiu na boj s HIV/AIDS v susedných štátoch, ale investície vynakladané na tieto aktivity sú stále veľmi nízke a je rozdiel medzi tým, čo dáme na kus papiera a tým, čo je skutočná stratégia“, hovorí Bermejo.

Na otázku, ako teda by mala EÚ týmto krajinám pomôcť v prípade, že by bolo k dispozícii viacej peňazí, vyzval Bermejo EÚ-27, podporiť finančne existujúce národné plány krajín na boj s HIV/AIDS a do ich realizície zapojiť aj občiansku spoločnosť v týchto krajinách.


Celé interview "EÚ nemá reálnu stratégiu na boj s HIV/AIDS so susednými krajinami" s Alavarom Bermejo si môžte prečítatať na tu: