Interview: Vlády nesmú upierať pacientom právo na informácie

lieky, farmaceutický, zdravie

 

Krátka správa:

Prvé Farmaceutické fórum na najvyššej úrovni (HLPF) bude rokovať o témach, ktoré sú prekážkou pre inovatívne postupy v európskom farmaceutickom priemysle. Kľúčovými diskutovanými témami budú: lieková cenová politika, preplácanie liekov, informovanosť pacientov o nových liečivách a inovačné náklady a účinnosť liekov.

V interview pre EurActiv.com, europoslanec Jorgo Chatzimarkakis, jeden z troch zástupcov EP v tomto fóre hovoril o jeho úlohách. Súčasné informačné embargo ohľadne medicíny považuje za neakceptovateľné. „Chápem zákaz reklamy, ale nemôžem súhlasiť s embargom na informácie, ktoré nútia, aby pacienti museli surfovať po internete a hľadať informácie o liekoch. Obyvateľom nesmie byť upierané právo na informácie vlastnými vládami v oblasti, ako je zdravie“, dodáva.

Na otázku, či si myslí, že Fórum správne pomenuje problém konkurencieschopnosti farmaceutického priemyslu, europoslanec Chatzimarkakis odpovedal, že „sa očakávajú nové impulzy pre farmaceutický sektor“.

„Na žiadnom inom trhu, ani v poľnohospodárstve, štát nerozhoduje o cenách, ako to robí v rámci farmaceutického priemyslu. K tomu ešte dodám, že v EÚ sa žiada, aby originálne lieky sa umiestňovali na trhu s najnižšími cenami, pričom komerčné lieky („liekové hity“) stoja veľmi veľa – čo je absolútne nelogické. Za súčasných podmienok nemôžme žiadať od európskeho farmaceutického priemyslu konkurencieschopnosť.  Systém totiž nepracuje, spoločnosti opúšťajú Európu kvôli trhovým bariéram“

Celé interview si prečítajte tu: