Agentúra EÚ bude testovať umelé sladidlo aspartam

Odkedy bol v roku 1994 aspartam autorizovaný, prešiel už niekoľkými procesmi revalvácie. Ďalšia bola pôvodne naplánovaná na rok 2020 ako súčasť systematického prehodnocovania všetkých potravinových aditív v EÚ.

Poslancov Európskeho parlamentu znepokojili posledné vedecké štúdie, ktoré hovoria o  možných negatívnych účinkoch sladidla. Vystupňovali preto tlak na Európsku komisiu, ktorá nakoniec požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby predložila nové hodnotenie bezpečnosti tohto sladidla do roku 2012.

Príčina predčasných pôrodov či rakoviny?

Uplynulý rok boli publikované dve štúdie o zdravotných rizikách spojených s konzumáciou umelých sladidiel. Štúdia karcinogenity na myšiach, ktorú realizoval taliansky onkológ Morando Soffritti naznačuje zvýšené riziko vzniku rakoviny pečene a pľúc u myší, ktoré boli umelému sladidlu počas svojho života vystavené.

Epidemiologická štúdia na 60 000 tehotných ženách, ktorú viedol islandský vedec Thorhallur Halldorsson ukázala, že existuje súvislosť medzi umelo sladenými soft drinkami a zvýšeným výskytom predčasných pôrodov. Vo februári 2011 EFSA v stanovisku uviedla, že spomínané dve štúdie nepredstavujú dôvod na prehodnotenie predchádzajúcich posudkov k bezpečnosti aspartamu alebo iného sladidla, ktoré je v súčasnosti využívané v EÚ.

Pozície

Holandská europoslankyňa Kartika Liotard (Európska zjednotená ľavica/Nordická zelená ľavica), ktorá spochybňovala bezpečnosť aspartamu od roku 2005, považuje za poburujúce, že bolo potrebné vyvinúť tak veľký politický tlak, kým sa komisia odhodlala k akcii.

„Úrad ignoroval vedecké zistenia z februára s tým, že sú nespoľahlivé. To sa rovná hazardovaniu s verejným zdravím. Aj najmenšie podozrenie, že aspartam by mohol viesť k rakovine alebo potratom by mal byť dôvodom na preskúmanie. Teraz konečne podľahli tlaku z Európskeho parlamentu“.

Európska konfederácia potravinárskeho priemyslu CIAA na verejnom híringu uviedla, že jej záujmom je dať spotrebiteľom na výber.

Používanie sladidla vraj umožnilo výrobcom inovovať a reagovať na požiadavky spotrebiteľom prostredníctvom rozšírenia ponuky produktov so zníženou energetickou hodnotou a bez pridaného cukru. CIAA zdôrazňuje, že prítomnosť sladidla je na obale potravín a nápojov indikovaná viacnásobne.