Agentúra EÚ má vyškoliť kontrolórov potravín

kyprianou

 

Krátka správa:

Komisia 20 septembra 2006 uverejnila oznámenie ohľadne školeniu úradníkov krajín EÚ a tretích krajín, ktorí sú poverení vykonávať dozor nad kontrolou potravín a krmovín. Oznámenie je iniciatívny návrh EK v rámci ktorého by sa malo v roku 2006 pristúpiť k jednotlivým programom kontroly vtáčej chrípky, živočíšnych produktov a veterinárnej kontroly na hraniciach.

Správne vykonávaný dozor je predpokladom uplatňovania európskeho práva a udržania vysokých štandardov, ktoré sme spoločne stanovili pre potraviny a krmoviny“, uviedol komisár pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou. „Školenia pracovníkov sú dôležité pre správne, dôsledné a zjednotené vykonávanie kontrol. Výsledkom má byť vyššia ochrana spotrebiteľov v EÚ“, toľko Kyprianou.

Približne 1500 zodpovedných úradníkov by sa malo zúčastniť školení ešte do konca roka 2006. Ambiciózny cieľ Komisie je ročne vyškoliť až 6000 osôb, k čomu bude potrebný rozpočet vo výške 15 miliónov eur. Aby sa systém školení a ich financovanie správne realizoval, navrhuje EK zriadenie novej EÚ agentúry, zodpovednej za organizačné a logistické záležitosti. Európske právo vyžaduje najprv analýzu nákladov a ziskov, pokiaľ tieto zodpovednosti majú byť prenesené na niektorú agentúru. Preto začne už Komisia organizovať jednotlivé školenia.