AIDS je v Európe na vzostupe

Krátka správa:

Podľa najnovších štatistík sa počet výskytu prípadov HIV v krajinách EÚ v rokoch 1998-2005 zdvojnásobil. Estónsko hlási viac než dvakrát toľko prípadov, ako iné členské štáty a počet nakazení v Portugalsku je tiež nad priemerom EÚ. Pre tieto závažné ukazoavtele čerpá v rámci svojho strategického referenčného rámca pre roky 2007 – 2013 Estónsko aj štrukturálnu pomoc. Najbežnejšou cestou prenosu  je heterosexuálny styk a 50% posledne hlásených prípadov sa týka ľudí vo veku 15-25 rokov.

Nedávny Eurobarometer k prevencii AIDS ukazuje, že mladí ľudia sú si čoraz menej vedomí tejto závažnej hrozby pre verejné zdravie, ktorá postihuje najmä rozvojové krajiny. Nedávny workshop, organizovaný Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chrorôb (ECDC) odhadol, že jedna tretina infikovaných európanov si nie je vedomá toho, že sú HIV pozitívni.

Nová kampaň Komisie „AIDS – spomínaš si?“, sa spustila spustená 15. novembra 2006. Vyzýva mladých ľudí, aby „si spomenuli, že AIDS/HIV je stále s nami“. Mladí Európania sú pozvaní na prehliadku online videoshow, ktorá obsahuje sériu reklám o AIDS/HIV z celej Európy a môžu hlasovať za svojho favorita. Ľudia vo veku 15-25 sú tiež vyzvaní participovať v súťaži a navrhnut scenár videoklipu, podporujúceho prevenciu infekcie vírusom HIV.

Konferencia k prevencii HIV sa bude konať počas Nemeckého predsednictva EÚ 12.-13. marca 2007.