Aká je dostupnosť liekov na zriedkavé ochorenia?

 

Krátka správa

„Od apríla 2000 do apríla 2005 sme dostali takmer 450 žiadostí o registráciu liekov na liečbu zriedkavých ochorení, viac ako 260 bolo registrovaných, a 22 z nich dostalo trhovú autorizáciu,“ uvádza sa v správe Komisie o dopade prvých piatich rokov smernice EÚ o liekoch na liečbu zriedkavých ochorení.

Odozva smernice, ktorá zabezpečuje 10-ročnú trhovú exkluzivitu pre farmaceutické spoločnosti, vyrábajúce lieky na zriedkavé ochorenia, zníženie poplatkov EMEA (Európskej agentúre pre liečivá) a podporu ich výskumu a vývoja, podľa Komisie „ďaleko“ prekonala prvotné očakávania“.

Biotechnologický sektor správu uvítal a uznal dosiahnutý pokrok, no zároveň uviedol, že „včasný a spravodlivý prístup pacientov k schváleným liekom zostáva problémom“. Tvrdí tiež, že „sú potrebné ďalšie ekonomické iniciatívy vo väčšine členských štátov EÚ, pretože niektoré členské štáty odkladajú preplácanie liekov na liečbu zriedkavých ochorení, a tým obmedzujú prístup pacientov k týmto liekom.“

Eurodis, organizácia, zastrešujúca pacientov so zriedkavými ochoreniami v Európe, uviedla, že ak sú lieky na trhu, pacienti si ich často nemôžu dovoliť, „čo je nielen nespravodlivé, pretože prístup pacienta k lieku na zriedkavé ochorenie závisí od krajiny, v ktorej žije, ale je to aj úplne neetické.“