Akčný plán proti rakovine

Pretože “každý štvrtý človek v Európe ochorie na rakovinu, je naliehavé prijať všetky opatrenia,” povedala slovinská ministerka zdravotníctva, Zofija Mazej Kukovič. V tejto súvislosti je potrebné šíriť osvetu medzi mladými ľuďmi a poukazovať na dôležitosť zdravého životného štýlu, dodala.

Ministri zdravotníctva sa 17. apríla zhodli, že je potrebné prijať akčný plán a pre boj s onkologickými ochoreniami. Stratégia by mala obsahovať niekoľko prvkov:

  • programy prevencie
  • podpora včasného diagnostikovania ochorení
  • dostupnosť primeranej liečby
  • rehabilitácie pacientov
  • dostupnosť prostriedkov pre potláčanie bolesti (paliatívna starostlivosť)
  • výskum

Ministri sú presvedčení, že efektívnou prevenciou možno predísť vzniku až tretiny nádorových nálezov. Rada preto vyzvala Komisiu, aby vypracovala systém boja proti zákernému ochoreniu.

Veľmi dôležitým faktorom je životný štýl, konštatuje správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Pod vznik rakovinového ochorenia sa v najväčšej miere podpisujú cigarety, ktoré nasleduje nadmerná konzumácia alkoholu. Škodlivosť alkoholu netreba podceňovať ani podľa slovinskej ministerky. Predstavila správu Konferencie o európskej politike proti alkoholu, ktorá potvrdzuje jeho podiel na mnohých chronických ochoreniach, ale aj fyzických úrazoch.

Ročne sa v EÚ-25 diagnostikuje 2,2 mil. nových onkologických nálezov a rakovina ročne zabije 1,1 mil. pacientov, konštatuje Koalícia európskych pacientov trpiacich na rakovinu. Pacientská organizácia varuje, že vzhľadom na trend starnutia populácie sa do roku 2015 štatistiky dramaticky zhoršia.

Súčasné politiky členských krajín EÚ pre boj proti rakovine sa zameriavajú predovšetkým na prevenciu a informovanie o dôležitosti zdravého životného štýlu s ohľadom na konzumáciu tabaku, alkoholu, stravovacie návyky a fyzickú aktivitu. S cieľom pomôcť pacientom a predchádzať ochoreniu prijala Komisia odporúčania o včasnom screeningu a rozhodla sa finančne podporiť viacero projektov pre včasné diagnostikovanie ochorenia. Cieľom je, aby sa kvalitné liečebné postupy dostali do všetkých členských krajín EÚ.

Boj s rakovinou je jednou z priorít zdravotníckych politík Slovinského predsedníctva. Závery neformálneho ministerského stretnutia budú predmetom hlasovania Rady ministrov na začiatku júna 2008.