Ako postaviť udržateľné zdravotníctvo?

Výskum v zdravotníctve - ako dostať čo najviac za dostupné zdroje

Krátka správa

Správa Financovanie udržateľnej zdravotnej starostlivosti v Európe je v súčasnosti pripravovaná viacerými európskymi politickými aktérmi. Cieľom je predstaviť špecifické odporúčania pre členské krajiny a EÚ v oblasti zlepšovania produktivity a efektívnosti zdravotníctva. „Produktivita… klesá. V skutočnosti nevieme, čo dostaneme za peniaze, ktoré minieme na zdravotnú starostlivosť, pretože zdravotné systémy sú veľmi neprehľadné,“ povedal Hannu Hanhijärvi, výkonný riaditeľ programu pre zdravotníctvo v rámci Sitra, fínskeho národného fondu pre výskum a vývoj.

Bývalý predseda Európskeho parlamentu Pat Cox, ktorý je v dozornom výbore pre prípravu správy, tieto slová potvrdil: „Je ťažké vidieť reálne výsledky, výstupy ktoré získame za peniaze vložené do čiernej skrinky zdravotníckych systémov.“ Dodal tiež, že „problémom nie sú až tak veľmi rastúce náklady v dôsledku starnutia obyvateľstva, ako skôr potreba, aby vlády investovali rozumne ich dostupné zdroje.“

Predbežné závery správy boli predstavené 7. decembra 2006:

  • zvýšenie konkurencie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti povedie k zdravotníctvu orientovanému na výsledky,
  • podporiť spotrebiteľov aby spotrebúvali rozumne a dodávateľov aby vyrábali efektívne,
  • posilniť pozíciu pacientov prostredníctvom zlepšenia prístupu k zdravotným informáciám,
  • odmieňať inovácie a reformovať spôsob hodnotenia zdravotníckych technológií (health-technology assessment – HTA) pre zlepšenie efektívnosti zdravotníctva (vyváženie inovácií, medicínskeho pokroku a rastu produktivity s možnosťami rozpočtu zdravotníctva)

Plná správa, ktorá detailnejšie rozvedie tieto odporúčania, bude zverejnená na konferencii Udržateľné financovanie zdravotníctva: nová prístupy pre nové výsledky v Helsinkách, 21. februára 2007. „Cieľom konferencie bude zapojiť väčšie množstvo krajín EÚ a vytvoriť platformu, ktorá nás posunie na vyššiu úroveň, od analýzy k akcii“, dodal Cox.