Americkí onkologickí pacienti prežívajú európskych

Na vrchole rebríčka v miere päťročného prežitia pacientov, ktorým bol diagnostikovaný niektorý z najbežnejších druhov rakoviny, sa umiestnili Spojené štáty, Kanada, Austrália, Japonsko a Francúzsko. Na opačnom konci skončilo s najnižšou mierou prežitia Alžírsko, ako jediná africká krajina zhrnutá do výskumu.

Pokiaľ ide o Európu, Francúzsko dosiahlo najlepšie výsledky v miere prežitia rakoviny hrubého čreva a kolorekta, Švédsko vedie v miere prežitia pacientiek s rakovinou prsníka a Rakúsko v prípade rakoviny prostaty. Poľsko a Slovensko boli vyhodnotené ako európske krajiny s najhoršími výsledkami. Štúdia napríklad odhalila, že miera prežitia na rakovinu prsníka v Európe sa líši od 82 % v Švédsku až po 57,9 % na Slovensku. Podľa šéfa výskumu, profesora Michaela Colemana z London School of Hygiene and Tropical Medicine, by mali politici použiť výsledky štúdie ako výzvu k zabezpečeniu lepšej diagnostiky a liečby.

Globálna štúdia zahrňujúca údaje z 31 krajín, vrátane Slovenska, bola publikovaná vo švrtok 17. júla v magazíne Lancet Oncology a jej základné výsledky priniesli mnohé svetové médiá. Je výsledkom práce viac ako stovky odborníkov z celého sveta, ktorí zbierali údaje o 1,9 milióna pacientov, ktorým bola diagnostikovaná rakovina medzi rokmi 1990 a 1994. Zamerali sa pritom na najčastejšie onkologické ochorenia – na rakovinu prsníka, rakovinu hrubého čreva a konečníka a na rakovinu prostaty.

„Väčšinu globálnych rozdielov v prežití je pravdepodobne možné pripísať rozdielom v prístupe k diagnostike a zravotnej starostlivosti“, citujú médiá vedúceho výskumu Michaela Colemana.

Odborníci tiež skúmali koľko prostriedkov pacienti minú na zdravotnú starostlivosť v každej krajine. Kým v Spojených štátoch je to 13% HDP, v Kanade, Austrálii a Európe od 9 do 10 % HDP. Pokiaľ ide o súvislosť s poistením, najvyššiu mieru prežitia zaznamenali u pacientov so súkromným zdravotným poistením, „strednú“ u pacientov so štátnym poistením a najnižšiu u ľudí bez zdravotného poistenia, uvádza agentúra Bloomberg.

Z európskych krajín boli do štúdie zahrnuté Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Island, Taliansko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Veľká Británia.