Asociálne správanie je podmienené biologicky

Niektoré z prípadov zlého správania môžu byť v budúcnosti klasifikované ako forma duševnej choroby, spôsobenej chemickou nerovnováhou v mozgu.

Hormón zvaný kortizol sa vyplavuje, ak sa človek nachádza v stresovej situácii a pomáha ľudom k tomu, aby ovládali svoje emócie, konali zdržanlivejšie  a nepoddávali sa násilným impluzom.

Vedci z Cambridgskej univerzity testovali skupiny adolescentov, chlapcov od 14 do 18 rokov. Jedna skupina chlapcov mala už v minulosti zdokumentované problémy s agresívnym správaním. Vedci merali vo vzorkách slín odobraných študentom v kľudnom prostredí úroveň prítomnosti hormónu. Na porovnanie odobrali sliny tým istým skupinám chlapcov, keď bol vystavení experimentu, ktorý mal u nich vyvolať pocit frustrácie.

Pod časovým stresom mali hrať vidieohru, pri ktorej ich naprogramovaný protivník stále negatívne hodnotil ich výkon.

Zistili, že zatiaľ čo priemerní adolescenti mali v tejto situácii zvýšenú úroveň hormónu, keď boli vystavení stresu, u tých, ktorí mali v minulosti problémové správanie hladina hormónu kortizolu ešte klesla.

Britskí vedci z týchto výsledkov usudzujú, že antisociálne správanie by mohlo byť oveľa viac biologicky podmienené, než sa v minulosti predpokladalo. Podobne, ako sú niektorí ľudia fyziologicky náchylnejší trpieť depresiami.

Výsledky tiež dávajú nádej na to, že ak vedci zistia, čo spôsobuje absenciu normálnej biolgickej odpovede na stres, vyvinú aj novú liečbu, ktorá môže pomocť vyriešiť niektoré prípady problémového správania sa.