Británia diskutuje o život predlžujúcich liekoch

Pozadie

V Británii sa rozpútala nová vlna diskusie o dostupnosti onklogických liekov. Spustilo ju nedávne rozhodnutie národného regulátora – NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) neodporučiť štyri najnovšie lieky na liečbu pokročilého štádia relatívne zriedkavej rakoviny obličiek (karcinómu z obličkových buniek) na zaradenie do systému štátom financovanej liečby v Anglicku a Walese. NICE nevyhodnitil tieto lieky ako nákladovo efektívne. Definitívne rozhodnutie padne až v januári 2009, dovtedy budú prebiehať konzultácie.

Otázky

Rozhodnutie sa nepáči pacientom, lekárom a asociáciám. Tým skôr, že sa tieto lieky bežne používajú a preplácajú vo zvyšku Európy. Sú len dva spôsoby, ako sa dostať k lieku, ktorý ešte nebol schválený alebo ktorý štát neprepláca. Zaplatiť si ho z vlastných zdrojov (šesťtýždenná dávka stojí viac ako 3800 eur) alebo na odporúčanie lekára podať výnimočnú žiadosť na miestny orgán zodpovedný za zdravotnú starostlivosť v danej oblasti (Primary Care Trust – PTC), kde je potrebné preukázať osobitosť prípadu. Tento systém, niektorí nazývajú „lotériou“, pretože neexistujú všeobecné usmernenia ako tieto žiadosti posudzovať. Štúdia britského Rare Cancer Forum ukázala, že za posledných 20 mesiacov muselo 5 000 pacientov žiadať o liečbu týmto spôsobom.  

Podobná možnosť výnimočnej žiadosti existuje aj na Slovensku. Lekár môže požiadať Ministerstvo zdravotníctva o mimoriadny dovoz lieku s neregistrovanou indikáciou u nás registrovaného onkologického lieku, alebo lieku, ktorý ešte nie je u nás registrovaný.

Lieky na pokročilé štádium karcinómu z obličkových buniek, ktoré britský úrad NICE neopdoručil, sú podľa klinických výsledkov najúčinnejšie, aké sú v súčasnosti na trhu a môžu predĺžiť život pacientovi o päť až šesť mesiacov. Štát tvrdí, že si jednoducho treba priznať nepríjemný fakt, že v systéme nikdy nebude dostatok peňazí na to, aby pokryl najmodernejšiu liečbu pre každého. Ako píše v komentári pre britský denník The Times Libby Purves: “Dnes klasifikujeme ako choroby veci, ktoré boli v minulosti chápané jednoducho ako nešťastie – neplodnoť, závislosť, staroba, depresie, hyperaktivita u detí, nezvyklý fyzický výzor. V mnohých ohľadoch je táto moderná starostlivosť obdivuhodne humánna, ekonomicky je to ale katastrofa”.

Nákladová efektívnosť, ktorá sa berie do úvahy pri zaraďovaní liekov do verejného zdravotného poistenia zohľadňuje porovnanie sumy nákladov (t.j. cena liekov, ich aplikácia, cena práce, liečba vedľajších účinkov) vynaložených na obdobie získaného života. V prípade nových onkologických liekov na pokročilé štádium rakoviny obličiek ide od 90 000 – 220 000 eur za každý získaný rok života. 

Británia je v zaraďovaní liekov do štátneho poistenia špecifický prípad. Peter Johnson z Cancer Research, najväčšej lobistickej skupiny v Británii, tvrdí, že Británia míňa na onkologické lieky len 60 % európskeho priemeru. Napriek tomu, že na výskum dáva takmer najviac. Johnson uznáva, že zdroje sú obmedzené, ale trvá na tom, že systém, akým sa vyhodnocuje ich nákladová efektívnosť, najmä pri relatívne vzácnych ochoreniach a tam, kde neexistujú vhodné alternatívy, by sa mal zmeniť. Nedávna globálna štúdia päťročného prežitia onkologických pacientov ukázala, že Británia zaostáva za väčšinou západných aj európskych krajín. Zo štúdie Globocan 2002 vyplýva, že pri rakovine prsníka a hrubého čreva je na tom Veľká Británia v miere prežitia len o niečo málo lepšie ako Slovensko, v prípade rakoviny pľúc je miera prežitia v Británii dokonca nižšia. Hoci vláda tvrdí, že dnes je situácia lepšia vďaka investíciám do zdravotníctva v posledných rokoch, stále je však pod európskym priemerom pri najbežnejších onkologických ochoreniach.