Británia priberá

 

Krátka správa

Tohtoročný Prieskum zdravia v Británii, zverejnený britským ministerstvom zdravotníctva 25. augusta 2006, sa zameriava na obezitu. Správa Prognóza obezity do roku 2010 odhaduje úroveň obezity v Anglicku za predpokladu zachovania súčasných trendov.

Štatistika v správe uvádza, že v roku 2010 bude obéznych približne 13 miliónov dospelých, viac mužov než žien, a ďalších 15 miliónov bude trápiť nadváha. V dôsledku toho bude stále viac ľudí postihnutých chorobami, súvisiacimi s obezitou, ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia alebo cukrovka typu 2. Očakáva sa, že náklady štátneho systému zdravotníctva prekročia miliardu eur. Zvyšovať sa bude aj obezita u detí, ktorá bude postihovať viac dievčat, než chlapcov.

Britský premiér Tony Blair v auguste 2006 vymenoval ministra pre verejné zdravotníctvo, ktorý by mal vypracovať novú vládnu stratégiu pre zvýšenie úrovne fyzickej zdatnosti a zlepšenie zdravotného stavu britskej populácie.

Európska komisia v snahe propagovať zdravý životný štýl v decembri 2005 schválila Zelenú knihu o zdravej výžive a fyzickej aktivite v Európe s cieľom predchádzať obezite a chronickým ochoreniam. Biela kniha, venovaná tejto otázke, by mala vyjsť začiatkom roka 2007. V rámci expertnej konferencie Fínskeho predsedníctva „Zdravie vo všetkých politikách”, ktorá sa uskutoční v septembri 2006, sa bude konať aj špeciálne plenárne zasadnutie o výžive a fyzickej aktivite.