Briti reformujú zdravotníctvo

zdravie, zdravotníctvo,

Krátka správa:

“Našou výziou je Národná zdravotná služba (NHS), ktorá by zabezpečovala adresnejšie služby zamerané na špecifické potreby pacientov,” uviedol britský premiér Gordon Brown po tom, čo vydal správu o vízii vlády v súvislosti s budúcnosťou zdravotného systému krajiny.

„Reforma NHS je momentálne mojou najväčšou prioritou.“
Gordon Brown, premiér Veľkej Británie

Správa o budúcnosti NHS, zverejnená 4. októbra 2007 predstavuje víziu britského zdravotníctva na ďalších 10 rokov. Správa ponúka niekoľko možností, ako by sa dala dosiahnuť spravodlivejšia, adresnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia Národná zdravotná služba. “Správa je začiatkom k naplneniu tejto vízie na najbližších desať rokov,” uviedol Lord Darzi, autor Správy a minister zdravotníctva Veľkej Británie.

Na jar roku 2008 by mala vyjsť ďalšia správa zameraná na možnosti realizácie  spomínanej vízie v praxi. Mala by obsahovať, okrem iného, i analýzu dopadov technológií a životného štýlu na zdravotný stav národa. Hlavným cieľom je prispôsobiť Národnú zdravotnú službu potrebám verejnosti.

Brown ďalej verejnosti oznámil plán založiť nový fond pre inováciu v zdravotníctve financovaný sčasti z kapitoly Ministerstva zdravotníctva a sčasti organizáciou Welcome Trust.

„Odhadujeme, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov by tento fond mohol disponovať financiami až do výšky 100 miliónov libier,  čo by v značnej miere pomohlo vytvoreniu a zavedeniu nových liečebných tehnológií v NHS,“ dodáva Brown.

Minulý mesiac bola spustená celonárodná verejná debata o budúcnosti NHS, najväčšia v histórii Veľkej Británie na túto tému. „S rastúcimi očakávaniami občanov, rozvojom nových technológií a omnoho hlbším chápaním dopadov výberu životného štýlu, sa zásadne menia aj výzvy, ktorým čelí Národná zdravotná služba v porovnaní s výzvami spred 20 rokov,“ uviedol Gordon Brown a jedným dychom dodáva, že „zdravotný stav národa môžeme zlepšiť výlučne tým, že sa nám podarí podnietiť ľudí k zmene životného štýlu.“

Z pozície EÚ je najzásadnejšou výzvou financovanie efektívneho a inkluzívneho zdravotníctva, predovšetkým ak vezmeme do úvahy demografický vývoj. S cieľom odbremeniť európske sociálne systémy sa členské štáty dohodli, že budú koordinovať vzájomné úsilie, napríklad podporou e-health. Rada taktiež vyzvala Komisiu a členské štáty, aby motivovali obyvateľstvo k zdravému životnému štýlu prostredníctvom cielených opatrení a komunikačných stratégií.