Cesta k onkologickým liekom stále nerovná

Z porovnania prístupu európskych pacientov k onkologickým liekom vyplýva, že podstatné rozdiely od krajiny ku krajine stále pretrvávajú. Na správe pracovali klinický onkológ z Karolinska Institutet v Štokholme Nils Wilking a profesor Bengt Jönsson z štokholmskej School of Economics.

Títo autori skúmali prístup k onkologickým liekom už aj v štúdiách z predošlých rokov, najnovšia bola publikovaná v piatok 16. januára a financovala ju Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA).  

V niektorých prípadoch sú rozdiely obrovské. Vo Švédsku prežije rakovinu 60,3 % mužov a 61,7 % žien. V Českej republike, ktorá spolu s Poľskom vyšla z porovnania najhoršie, prežije len 37,7 % mužov a 49,9 % žien.  Pri rovnakej miere incidencie rakoviny má pacient vo Švédsku lepšie vyhliadky prežiť ako pacient vo Veľkej Británii.

Krajiny, ktoré majú nižší príjem na obyvateľa, nevedia tak rýchlo zabezpečiť najnovšie lieky pre pacientov. Podľa údajov zo štúdie vynakladá Slovensko z rozpočtu zdravotníctva na liečbu rakoviny 3-5 %, čo je približne toľko ako vo väčšine krajín, ktoré do EÚ vstupovali v roku 2004. Máme však jeden z najdlhších časových posunov medzi schválením lieku a časom kedy sa liek  dostane na trh – v priemere je to viac ako rok (422 dní), čo je oveľa viac ako 180 dní, o ktorých hovorí nariadenie EÚ.

Správa prináša aj menej pesimistickú správu. Napriek stúpajúcemu výskytu rakoviny v Európe, úmrtnosť má klesajúcu tendenciu, čo poukazuje na prínos programov skríningu a zlepšení v liečbe. Počet nových onkologických liekov stále stúpa. Za desaťročie 1995 až 2005 bolo schválených 25 nových liekov, očakáva sa, že za obdobie 2007-2012 to bude až 50 nových liekov.

Autori správy vyzývajú politikov k akcii. Odporúčajú prispôsobiť rozpočet zdravotníctva a nemocníc tak, aby boli pripravené na financovanie nových onkologických liekov. Tvrdia, že hoci dned systémy zdravotníctva vynakladajú na rakovinu viac prostriedkov, stále to plne neodzrkadľuje záťaž (ekomickú, ľudskú, stratu produktívnych rokov života), ktorú predstavuje rakovina v porovnaní s inými chorobami.