Choré srdce? Choďte do Luxemburska

Okrem toho, že je Luxembursko daňovým rajom, je z pohľadu pacientov – kardiakov – aj najlepším miestom, kde sa v rámci Európy o vaše choré srdce postarajú. Najhoršie naopak dopadli Rumunsko, Bulharsko a Lotyšsko. Vyplýva to z výsledkov Indexu zdravotnej starostlivosti pri kardiovaskulárnych chorobách európskych pacientov, ktorý bol zverejnený 3. júla v Bruseli.

Na najlepších miestach sa okrem spomínaného Luxemburska, umiestnili Francúzsko, Nórsko a Švajčiarsko. Slovensko získalo v hodnotení 611 bodov z možných 1000. Hodnotí sa 28 indikátorov v piatich kľúčových oblastiach:

  • informácie,
  • práva pacienta a výber,
  • dostupnosť,
  • prevencia,
  • postupy a výsledky.

Index vydáva analytická a informačná organizácia Úrad pre ochranu pacientov (Health Consumer Powerhouse). Jeho prezident Johan Hjertqvist analyzoval výsledky Indexu pre Slovensko: „Slabým miestom je, že systém nie je dostatočne transparentný. Chýbajú informácie pre pacienta typu, kde nájsť najlepšieho poskytovateľa starostlivosti pri chorobách srdca a ciev. Múdrejšie hospodárenie s peniazmi spočíva v investovaní do prevencie, napríklad sledovanie krvného tlaku obyvateľstva, zákazy fajčenia a pomoc ľuďom, ktorí chcú prestať fajčiť. Potom by sa uvoľnili prostriedky na investície do starostlivosti o srdce.“

Autori Indexu tvrdia, že v plnej miere dokazuje, že efektívne programy prevencie prinášajú jasné výsledky v podobe návratnosti investícií.