Čo vieme a nevieme o vtáčej chrípke

vtáčia chrípka

 

Krátka správa

„Vtáčia chrípka sa stala sezónnou záležitosťou a je veľmi pravdepodobné, že sa do Európy vráti, pretože v Ázii a Afrike ide o endémiu. Teraz sa musíme naučiť s ňou žiť a chrániť vysoko rizikové skupiny (drobnochovateľov hydiny a profesie, ktoré sú ohrozené v dôsledku kontaktu s hydinou, napríklad veterinárov),“ uviedla riaditeľka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Zsuzsanna Jakab na tlačovej konferencii, hodnotiacej prvý rok vtáčej chrípky v EÚ. Claus Sorensen z Generálneho riaditeľstva Komisie pre komunikáciu v briefingu vyhlásil, že súčasná „únava“ verejnosti i médií z vtáčej chrípky by sa na jeseň mohla opäť ľahko zmeniť na „mediálne šialenstvo“, pretože sa očakáva, že v dôsledku sťahovania vtákov v Európe udrie ďalšia vlna vtáčej chrípky.

S cieľom otestovať znalosti občanov o vtáčej chrípke a o prijatých preventívnych opatreniach proti jej šíreniu včas pred možnou pandémiou sa na jar 2006 uskutočnil mimoriadny prieskum Eurobarometra, Výsledky, zverejnené 7. júla 2006, ukázali, že občania EÚ sú dobre informovaní o víruse, prijatých preventívnych opatreniach a príslušnej legislatíve EÚ. Ľudia však stále majú medzery vo vedomostiach o rizikách, spojených s vtáčou chrípkou. Iba 47% respondentov napríklad vie, že je bezpečné konzumovať hydinu, ktorá bola zaočkovaná proti vtáčej chrípke.

„Aby sme predišli neistote verejnosti, je mimoriadne dôležité koordinovať komunikáciu o vtáčej chrípke na všetkých úrovniach. Informácie na európskej, národnej i lokálnej úrovni musia byť konzistentné. Nesúvislé informácie vyvolávajú strach,“ povedal Sorensen.

EÚ-25 je dnes podľa Komisie oveľa lepšie pripravená na opätovné vypuknutie vtáčej chrípky, než na jeseň 2005. „Naša pripravenosť sa o polovicu zlepšila,” vyhlásil generálny riaditeľ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Robert Madelin. „Musíme sa vyhnúť panike prostredníctvom správneho informovania občanov a zapojenia sa do dialógu s médiami,” dodal.